Ko smo mi?

Udruženje „Institut za borbu protiv korupcije“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2015 godine, od pre svega mladih ljudi koji su istovremeno i stručnjaci u svojim oblastima. Cilj je prevashodno suzbijanje korupcije u Srbiji. Opšti ciljevi Udruženja su: povećanje transparentnosti i odgovornosti u radu organa vlasti, sprečavanje zloupotrebe javnih ovlašćenja u privatne svrhe, smanjenje mogućnosti za koruptivno delovanje, povećanje rizika za one koji koruptivno deluju, stvaranje boljih uslova za one koji se bore protiv korupcije, saradnja sa obrazovnim, naučnim i drugim ustanovama, saradnja sa međunarodnim i nevladinim organizacijama i udruženjima građana, podsticanje reformi institucija i sistema u pravcu povećanja transparentnosti, zaštita potrošača i borba protiv monopolskog položaja privrednih subjekata u Republici Srbiji. Tim koji se bavi aktivnostima unutar udruženja je podstaknut svakodnevnim problemima sa kojima se ljudi u našoj zemlji sreću. Posebno nas je, kao mlade ljude, pogodila pojava sistemske korupcije koja se uvukla u sve pore našeg društva i sprečava i usporava razvoj naše zemlje ali i karijerni napredak i razvitak pre svega mladih ljudi. Gotovo svi smo se od početka našeg školovanja, tokom njega, ali i na početku stručnog rada susreli sa nekim oblikom korupcije i nepotizma koji su nas onemogućavali da se ostvarimo kako karijerno tako i životno. Odsustvo transparentnosti u radu mnogih državnih ograna nas je naveo da odgovore na mnoga suštinski važna pitanja potražimo sami. Kada smo zagrebali ogromnu administrativnu površinu, došli smo ponovo do koruptivnog zida koji upravo nas mlade ljude onemogućava u daljem napretku.

Ka čemu težimo?

Prošlo je 15 godina od takozvanih demokratskih promena, a stvari se nisu pomakle sa mrtve tačke. Veliki broj naših vršnjaka se polako ali sigurno mirio sa ovakvom situacijom u našem društvu, pa su i sami pristali da rešenje za svoje probleme potraže na isti način, odnosno da i sami stupe u koruptivne aktivnosti. Nas je upravo odbijanje da se sa takvom situacijom pomirimo okupilo i aktiviralo. Odlučili smo se na zajedničko delovanje u pogledu borbe protiv ovakvih pojava. Mi volimo našu zemlju, želimo da ovde živimo, radimo i stvaramo porodice. Ne želimo da napustimo zemlju i odemo u inostranstvo u potrazi za boljim životom. Svoje živote i karijere vidimo ovde i zbog toga se nećemo pomiriti sa postojanjem ovakvog sistema koji razara naše društvo. Svoje delovanje počinjemo u Novom Sadu jer smo svi stanovnici upravo ovog grada koji je nekada bio simbol uspeha i prosperiteta. Novi Sad je grad mladih ljudi sa velikim univerzitetom što mu je uvek davalo prednost u odnosu na ostale gradove u Srbiji, jer je broj akademskih građana uvek bio na visokom nivou. Kao administrativni centar Vojvodine ima i posebnu težinu i odgovornost, a samim tim i mi kao građani Novog Sada moramo da preduzmemo odlučne korake u borbi protiv pojava koje ometaju reforme i razvoj našeg društva u celini. Pozivamo najpre mlade ljude i akademsku budućnost ovog grada da nam se u toj borbi pridruži, a od našeg elana i uspešnosti zavisi da li ćemo podstaći mlade ljude i u drugim delovima Srbije da se na isti ili sličan način organizuju i pokažu da im je naša zemlja Srbija na srcu i da je neophodno da se ona brani i od ovakve vrste neprijatelja kao što su korupcija ili monopol.

Akcije
24
Projekti
5
Gostovanja
4
Pratioci
4852

UKOLIKO VAM SE SVIDEO TEKST I IMATE NEKI PREDLOG, KONTAKTIRAJTE NAS!