Akcija na univerzitetu!

AKCIJA NA UNIVERZITETU

Udruženje "Institut za borbu protiv korupcije nastavlja vredno da radi". Naši mladi volonteri održali su još jednu akciju u studentskom gradu dana 04. 11. 2016. godine. Postavljeno je nekoliko štandova, a sve u cilju promovisanja tribine za studente koja će se održati u narednom periodu. Ovaj put tema su poglavlja 23. i 24., ključna za izgradnju efikasne pravne države i takođe jedna od najzahtevnijih za usklađivanje u pregovorima o članstvu sa EU. Depolitizacija institucija i sprečavanje zloupotrebe političkog uticaja samo su neke od krupnih promena koje će se zahtevati od Srbije kako bi se povela borba protiv korupcije koja je u svakom vremenu i svakom društvu opšte zlo. Naše Udruženje želi da se mladi naraštaji što pre uključe u ovu borbu, da napravimo sistem u kojem oni koji vrede napreduju i budu cenjeni. Vladavina prava je u stvari vladavina demokratije i obratno.To je najveće postignuće i večiti smisao i cilj. Svi skupa gradimo društvo i državu u kojoj su njeni građani sigurni u sve institucije, pravni poredak i demokratiju.