Analiza ankete korupcija i predsednički izbori

Udruženje Institut za borbu protiv korupcije u poslednjih mesec dana sprovodi anketu na temu korupcije i predsedničkih izbora. Ideja nam je bila da iskoristimo fokus čitave javnosti i društva na kampanju za predsedničke izbore na što pozitivniji način. Anketa je sprovedena na čitavoj teritoriji Srbije uz pomoć naših vrednih volontera čiji broj svakog dana raste. Štandovi su bili postavljeni u svim većim gradovima Srbije, a takođe je postojala mogućnost da se anketa popuni i on line putem linka na našem sajtu i na našoj Facebook stranici. Reakcije na anketu su bile više nego pozitivne, a broj anketiranih građana Srbije je sa današnjim danom dostigao cifru od čak 12 357 ispitanika. Analiza ankete je rađena svakodnevno kako su materijali pristizali, pa će detaljna analiza će biti dostupna za nekoliko dana. Na zahtev više medijskih kuća, ali i velikog broja građana Srbije objavljujemo preliminarnu analizu ankete. Čak 71 % građana Srbije smatra da je bilo pomaka u borbi protiv korupcije u poslednjih pet godina, dok njihovo mišljenje ne deli 9 % anketiranih, ostali nisu sigurni u vezi ovog pitanja. Gotovo 68 % ispitanika smatra da tema korupcije nije bila dovoljno zastupljena u kampanji kandidata za predsednika Srbije. Da atmosfera tokom kampanje nije bila fer smatra 78 % ispitanika. Sličan postotak ispitanika, tačnije 75 % smatra da je transparentnost finansiranja kampanja kandidata za predsednika na nezadovoljavajućem nivou. Čak 81 % anketiranih smatra da se organizacije civilnog društva moraju dodatno uključiti u praćenje izbornog procesa. Obzirom da se prilikom izbora predsednika glasa za konkretno ime i prezime gotovo 84 % anketiranih smatra da je samim tim i moralna odgovornost izabranog kandidata veća. Tek 13 % ispitanika veruje da je funkcionalna kohabitacija u našoj zemlji moguća dok oko 63 % ne deli taj stav. Sa nadležnostima predsednika Srbije u potpunosti je upoznato 21 % ispitanika, a delimično 45 % , dok 19 % njih nije nimalo upoznato sa nadleznostima predsednika. U svoj odgovor po ovom pitanju nije sigurno 15 % anketiranih. Međutim po pitanju povećanja nadležnosti predsednika u borbi protiv korupcije čak 75 % njih je pozitivno odgovorilo. Na kraju 74 % anketiranih smatra da bi od svih kandidata za predsednika Aleksandar Vučić bio najuspešniji u borbi protiv korupcije, dok je na drugom mestu Luka Maksimović alijas Ljubiša Preletačević Beli sa 8 %. Za Sašu Jankovića kao najuspešnijeg u borbi protiv korupcije se izjasnilo 6 % ispitanih, za Vojislava Šešelja 4 %, Vuka Jeremića 3 %, dok se za sve ostale kandidate izjasnilo 5 % ispitanih kao najbolju opciju u borbi protiv korupcije. Napominjemo da su ovo preliminarni rezultati ankete sa zaokruženim postotcima.

 

Zahvaljujemo se svima na učestvovanju u anketi

Tim udruženja Institut za borbu protiv korupcije