PODRŠKA VLADI AP VOJVODINE

 

Odluka Pokrajinske vlade o smeni direktora Instituta za onkologiju Vojvodine (IOV)i Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, profesora Miloša Lučića i Branislava Perina ima punu podršku naše organizacije. Podsećamo javnost da su ovi rukovodioci pre dosadašnjih funkcija imali bitno mesto proteklih godina u vođenju zdravstvene politike u APV. Prvi kao pokrajinski sekretar za zdravstvo, drugi kao predsednik Lekarske komore Vojvodine i član brojnih zdravstvenih foruma. Kako bi izbegli moguću politizaciju smena zdravstvenih čelnika koji su najčešće i partijski funkcioneri, navešćemo neke činjenice iz oblasti lečenja malignih bolesti, drugoj najčešćoj grupi uzroka smrtnosti u Srbiji pa stoga prioriteta od najveće važnosti za javnozdravstvenu politiku. Kakav bilans smenjeni rukovodioci ostavljaju novim vlastima?
 
Po podacima Epidemiološkog registra za Vojvodinu 9500 ljudi godišnje oboli od raka, umre 6100. Za 6000 postoji indikacija za radioterapiju a zbog malog broja aparata za zračenje (linearni akceleratori) na Instititutu za onkologiju Vojvodine se zrači manje od 3000 obolelih od raka. Znači, više hiljada onkoloških pacijenata nema priliku da se na odgovarajući način leči od ove teške bolesti zbog malog broja aparata za zračenje predstavlja što je šokantan promašaj pokrajinskh funkcionera odgovornih za zdravstvenu politiku i planiranje u APV tokom poslednjih 16 godina! Istovremeno, ogromna dužina čekanja na radioterapiju je snažno podstakla korupciju kroz pojavu trgovine listama čekanja. Stoga zaprepašćuje, uprkos enormno dugačkih lista čekanja, sklapanje ugovora sa inostranim osiguranjem radi zračenja preko reda više stotine inostranih pacijenata, na štetu domaćih obolelih od raka. Pri tome pojedinci su ostvarili zarade kroz koruptivni "dopunski rad" u iznosu od 500.000 evra!  Nema i ne može biti opravdanja za takvo katastrofalno stanje u onkologiji Vojvodine gde 2/3 obolelih od raka umre dok u Evropi 2/3 preživi 5 godina od trenutka dijagnostikovanja bolesti. Uprkos više desetina miliona evra potrošenih na bolnicu u S.Kamenici, danas u 2016.god., po našim saznanjima, na listi čekanja za zračenje je 900 obolelih od raka pa je očito da novo pokrajinsko rukovodstvo nasleđuje poražavajući bilans predhodne garniture.
 
Pošto se kroz zdravstvenu politiku prelamaju sve državne politike, afera trgovine listama čekanja u S.Kamenici je razgolitila slom i drugih institucija u APV: Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Radio televizije Vojvodine (RTV), Lekarske komore Vojvodine... Lekarka koja je dokumentovano ukazala na aferu trgovine listama čekanja izbačena je sa Medicinskog fakulteta od rukovodstva ove univerzitetske ustanove. A RTV koja je sebe reklamirala kao javni servis, na "usluzi građanima Vojvodine" nije našla svih proteklih godina za shodno da o ovim aferama sa tragičnim posledicama za hiljade građana i njihove porodice napravi emisiju, okrugli sto, debatu i time informiše i upozori javnost na kriminalne propuste u tako bitnoj oblasti kao što je zdravstvo. Na žalost, i Lekarska komora Vojvodine, uprkos upornom zaklinjanju na nultu toleranciju korupcije u zdravstvu, je glasno ćutala o ovoj koruptivnoj aferi o kojoj bruji cela država. Posle dugogodišnje stručne i moralne devastacije bolnice u S.Kamenici, ove promene predstavljaju važan korak u uspostavljanju principa personalne odgovornosti za teško stanje u zdravstvu Vojvodine i zaslužuju podršku svih onih koji časno i ustrajno služe Hipokratovoj zakletvi.
 
7.jul, 2016.

Dr Draško Karađinović
Dr Borko Josifovski

NVO Doktori protiv korupcije LINK